Maunun Koulun energiaremontti

Osoite: Talkootie 5, 21290 Rusko
Hankeosapuolet: Ruskon kunta, NollaE Oy
Valmistumisvuosi: 2021

Maunun Koulun onnistuneella energiaremontilla vältettiin suurempi investointi lämmitystavan vaihtoon. Ruskolla sijaitsevan Maunun koulu kärsi lämmitysjärjestelmän tehottomuudesta ja varsinkin talvikuukausina sisälämpötila alkoi laskea kun ulkolämpötila laski alle kymmenen asteen. Todettiin että kaukolämpöliittymä oli liian pieni. Koulu pyysi arviota liittymän tarvittavasta koosta, mutta kun rakennukselle teetettiin simulointi huomattiin, että liittymän koon kasvattamisen sijasta voidaankin parantaa rakennuksen energiatehokkuutta.
Energiatehokkuutta parannettiin useilla eri toimenpiteillä ja rakennuksen lämmitysteho pieneni ja energian kulutus laski. Lämmitysliittymän vaihtoon verrattuna energiaremontti oli taloudellisesti edullisempi ja energian kulutuksen laskun johdosta lämmityskustannusten pieneneminen tuottaa säästöjä pitkällä aikavälillä.

Kuvan lähde: rusko.fi

Kestävän kehityksen ratkaisut:
Kartoittamalla rakennuksen tila ja erilaiset vaihtoehdot hyvin saavutettiin taloudellisesti ja ekologisesti parempi ratkaisu. Suuremmalla lämmitysliittymällä energian kulutus olisi kasvanut, kun taas energiaremontilla rakennuksen sisälämpötila saatiin nostettua halutulle tasolle samalla kun energian kulutusta laskettiin ja näin ollen saadaan energiantuotannon mukanaan tuomia päästöjä vähennettyä.
Maunun Koulun onnistuneella energiaremontilla vältettiin suurempi investointi lämmitystavan vaihtoon.