Kierrätettävän tuotantolaitoksen toteutustapasuunnittelu

Osoite: Rääkkylä
Hankeosapuolet: Tilaaja: Business Joensuu Oy, Loppuasiakas: Woodland Power Oy, Ympäristökonsultti: Pöyry Finland Oy
Valmistumisvuosi: 2019

Työssä laadittiin toteutustapasuunnitelma elintarviketeollisuudessa toimivan yrityksen tuotantolaitokselle noudattaen perinteisten suunnitteluperiaatteiden rinnalla kiertotalouden mukaisen rakentamisen suunnitteluperiaatteita, joita ovat mm. koneiden, laitteiden ja rakenteiden suunnittelu mahdollisimman kestäviksi, helposti huollettaviksi ja pitkäikäisiksi, muuntojoustavuuden, purettavuuden ja uudelleenkäytettävyyden huomioiminen, materiaalien erotettavuuden ja kierrätettävyyden huomioon ottaminen, hukkamateriaalin ja hukkaenergian synnyn minimoiminen ja mahdollisimman tehokas hyödyntäminen sekä uusiutuvien ja vähäpäästöisten energialähteiden hyödyntäminen.

Toteutustavaksi valittiin siirrettävät kontit, joiden ympärille rakennetaan PVC-muovinen pressuhalli. Tuplarakenne tuo rakennukseen muuntojoustavuutta, sillä sekä sisäpuolen kontit että ulkohalli ovat uudelleenkäytettävissä erillisissä kohteissa.

Kiertotalouden mukaiset suunnitteluperiaatteet huomioimalla voidaan vähentää rakentamisen, rakennusten käytön ja käytön jälkeisen ajan koko elinkaaren aikaisia negatiivisia ympäristövaikutuksia. Säilyttämällä rakennuksiin, komponentteihin ja materiaaleihin sitoutuva taloudellinen arvo mahdollisimman korkealla tasolla voidaan myös parantaa kiinteistön käyttöarvoa ja kannustaa investointeihin. Projektiin kuului myös uudelleenkäyttösuunnitelman laatiminen ja hiilijalanjäljen laskeminen.

Kestävän kehityksen ratkaisut:
Valittu toteutustapa mahdollistaa rakenteiden ja laitteiden siirtämisen ja uudelleenkäytön muualla, jolloin materiaaleihin sitoutunut arvo saadaan kiertotalousperiaatteiden mukaisesti säilytettyä mahdollisimman pitkään mahdollisimman korkealla tasolla. Suunnittelussa huomioitiin myös laitteiden ja materiaalien kestävyys ja helppo huollettavuus, mikä takaa niiden mahdollisimman pitkän käyttöiän. Mm. kontit valmistetaan FoodSafe-pellistä, joka on erinomaisesti kulutusta kestävä materiaali. LVI-koneet suunniteltiin sisältä haponkestäviksi, jotta ne voidaan puhdistaa helposti ja niiden elinikä on pidempi.

Suunnitellun ulkohallin materiaalina toimii PVC-muovitettu kangas. Materiaalina PVC-muovi (polyvinyylikloridi) on käytössä pitkäikäinen, kevyt, joustava, kosteutta imemätön ja ympäristöolosuhteita kestävä muovi. Etenkin kovaa PVC-muovia pidetään suhteellisen paloturvallisena materiaalina. Halli ei vaadi raskaita perustuksia, mikä vähentää rakentamiseen liittyviä hiilidioksidipäästöjä. PVC-halli on myös keveytensä vuoksi helposti siirrettävissä toisaalle ja kuljetukseen liittyvät hiilidioksidipäästöt ovat raskaampia materiaalivaihtoehtoja pienemmät. Toistaiseksi PVC-muoville ei ole olemassa kierrätysratkaisua. Aihetta tutkitaan kuitenkin tällä hetkellä paljon ja on mahdollista, että ratkaisu löytyy ennen kuin halli on käyttöikänsä päässä.

Asfaltoidun piha-alueen laajuus pyritään minimoimaan. Asfaltointi voidaan toteuttaa kierrätysraaka-aineita hyödyntävillä ratkaisuilla, esim. korvaamalla neitseellinen bitumi kierrätysbitumilla tai käyttämällä kierrätysasfalttia. Näin saadaan rakentamisen hiilijalanjälkeä pienennettyä.

Energiaratkaisuissa huomioitiin energiatehokkuus, hukkaenergian hyödyntäminen ja uusiutuvat energialähteet. Kasvatushuoneiden ilmanvaihtokoneet ovat sisällä, jolloin hukkalämpö saadaan hyödynnettyä hallin lämmityksessä. Lämpöpumpuilla voidaan ottaa ylimääräinen lämpö talteen kasvatushuoneiden kiertoilmasta ja lämmittää sillä hallia. Tarvittaessa lämmityksessä voidaan hyödyntää geotermistä energiaa maalämpöpumpun avulla. Kesällä halli tuuletetaan poistopuhaltimien avulla, jotta ylimääräinen lämpö saadaan poistettua.
Valittu toteutustapa mahdollistaa rakenteiden ja laitteiden siirtämisen ja uudelleenkäytön muualla.