Geopolymeerikomposiitista valmistettu meluvalli

Osoite: Muukontie 12, 53400 Lappeenranta
Hankeosapuolet: Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki. Materiaalikehitys: Apila Group Oy Ab. Hanke toteutettiin osana UIR-projektia, jonka osapuolina lisäksi: LUT-yliopisto, LAB-ammattikorkeakoulu, Imatran seudun kehitysyhtiö (Kehy), Metsä Group, Metso Outotec, Nordkalk, FIMAtec, UPM, Stora Enso, Totaldesign ja Design Reform.
Valmistumisvuosi: 2020

Apila Groupin kehittämästä, teollisuuden sivuvirtoja hyödyntävästä Gepocit® geopolymeerimateriaalista rakennettiin meluvalli takaamaan vieressä sijaitsevan koulun oppilaille opiskelurauha läheisen junaradan melulta. Projekti on yksi ensimmäisistä näin isossa mittakaavassa geopolymeerikomposiittia hyödyntävistä rakennelmista Suomessa.

Rakennusprojekti oli osa Lappeenrannan kaupungin vetämää Urban infra Revolution –hanketta, jossa etsittiin uusien innovaatioiden avulla näkökulmia kaupunkirakentamiseen ja alueen liiketoimintojen kehittämiseen, sekä ratkaisuja materiaalien kierrättämiseen.

Kestävän kehityksen ratkaisut:
Meluvallissa on käytetty neljää erilaista kivenkaltaista geopolymeerikomposiittimateriaalia. Nämä materiaalit sisältävät erilaisia kiertotalousraaka-aineita –metsä- ja kaivosteollisuuden sivuvirtoja. Projektia varten kehitetyt materiaalit koostuvat 62–98 % teollisuuden sivuvirroista. Niillä voidaan saavuttaa huomattavasti pienempi ilmastovaikutus kuin tavanomaisilla rakennusmateriaaleilla.
Alhaisemman hiilijalanjäljen ohella, geopolymeerikomposiitissa, voidaan hyödyntää aiemmin hyödyntämättömiä teollisuuden kiviaineksia ja tuhkaa lujissa ja turvallisissa lopputuotteissa. Samalla säästäen neitseellisen hiekan ja soran käyttöä.
Gepocit® materiaalit ovat ensimmäisiä 3D-tulostettavia geopolymeerejä Suomessa. Tämä avaa uudenlaisia mahdollisuuksia tuotteiden ja rakenteiden muotoilulle ja suunnittelulle. Pilot-hankkeen melueste koostuu sekä valetuista elementeistä, että 3D –tulostetuista moduuleista.
Geopolymeerikomposiitista valmistettu meluvalli koostuu valetuista elementeistä ja 3D-tulostetuista moduuleista.