Lyhyesti kiinteistö- ja rakennusalan kiertotaloudesta

Mitä?

Kiertotalous on vastauksemme ylikulutuksen, ilmastonmuutoksen ja luontokadon taklaamiseen. Kiertotaloutta ei tule toteuttaa kiertotalouden itsensä vuoksi.

Kiertotalouden avulla voidaan nopeasti vähentää ilmastopäästöjä, kun jo tuotettuihin tavaroihin sitoutunut energia ja materiaalit voidaan pitää käytössä mahdollisimman pitkään. Samalla vähennämme neitseellisten materiaalien tarvetta.

Kiinteistö- ja rakennusalalla liikkuu valtavat materiaalivirrat. Rakennusmateriaaleista 4 merkittävintä (teräs, sementti, muovi, alumiini) aiheuttavat lähes 2 kertaa enemmän ilmastopäästöjä, kuin maapallolla globaalisti olisi varaa vuoteen 2050 mennessä. Neitseellisten materiaalien kulutus on myös yksi biodiversiteettikadon suurimmista syistä. Jos kaivannaisalan jätemääriä ei huomioida, yli puolet Suomessa tuotetusta jätteestä on rakennus- ja purkujätettä. Kiertotalouden avulla nämä jätteet saadaan uudelleen käyttöön.

Kiertotaloudessa tuotteiden ja materiaalien arvon säilyttäminen ja luominen on keskeistä.

Kiertotalous tarjoaa myös työtä, sillä materiaalien arvon säilyttämiseksi tarvitaan uusia toimintamalleja ja ratkaisuja. Tuotteiden korjaaminen ja uudelleenkäyttö sekä materiaalikierrätys säilyttävät materiaalien arvot pitkälle tulevaisuuteen, kun taas poltettaessa tai loppusijoituksessa materiaalit lakkaavat tuottamasta arvoa yhteiskunnalle.

Kiertotalouden määritelmä: Kiertotaloudessa materiaaleja hyödynnetään tehokkaasti ja kestävästi ja ne pysyvät kierrossa pitkään ja turvallisesti. Tuotteita myös jaetaan, vuokrataan, korjataan ja kierrätetään. Palvelullistaminen on osa kiertotaloutta.

Kiertotalous on uusi talouden toimintatapa, joka tuottaa taloudellista hyvinvointia maapallon kantokyvyn rajoissa. Se hyödyntää digitalisaatiota tehokkaasti ja uudistaa yhteiskunnan rakenteita ja toimintamalleja. Kiertotalous on keino vähentää luonnonvarojen käyttöä.”

Uusi suunta : Ehdotus kiertotalouden strategiseksi ohjelmaksi. Valtioneuvostonjulkaisuja 2021:1

Kuka?

Kourallinen kiinteistö- ja rakennusalan edelläkävijäyrityksiä on jo muuttanut toimintaansa kiertotalouden mukaiseksi. Ne hyödyntävät omia tai muiden tuottamia sivuvirtoja tai jätteitä, vuokraavat tai liisaavat myymisen sijaan.

Kaikilla on mahdollisuus toimia kiertotalouden mukaisesti – ja tarvitsemme mukaan toimijoita kiinteistä- ja rakennusalan koko arvoketjusta ja kaikilta sektoreilta!

Yhteistyö organisaatioiden ja toimialojen välillä on kiertotalouden ytimessä. Kiertotaloudessa yritysten ja asiakkaiden välille syntyy uusia kumppanuuksia. Kiertotalous tarjoaa myös uusia mahdollisuuksia yritysten väliselle yhteistyölle. Kiertotalouden ekosysteemeissä eri toimialojen yritykset kohtaavat ja kehittävät uusia ratkaisuja ja uutta liiketoimintaa.

Missä ja milloin?

Kiertotaloutta voidaan toteuttaa jatkuvasti rakennuksen tai minkä tahansa tuotteen elinkaaren aikana.

Kiertotalous ei ole rajoittunut paikkaan, vaan sitä voidaan toteuttaa kaikkialla. Erityisiä kiertotalouspuistoja on perustettu helpottamaan toistensa sivuvirtoja hyödyntävien yritysten yhteistyötä.

Kuva: Uusi suunta : Ehdotus kiertotalouden strategiseksi ohjelmaksi. Valtioneuvoston julkaisuja 2021:1

Kiertotaloutta on myös…

kestävyys, huollettavuus, muunneltavuus, purettavuus, tilatehokkus, resurssitehokkuus, energiatehokkuus, materiaalipassi, käyttötarkoituksen muutos, yhteiskäyttö, jakamistalous, vuokraaminen, lainaaminen, jätteiden hyödyntäminen, End-of-Waste -menetelmät…

Lataa kira-kiertotalouden lyhyt oppimäärä