Tampereen yliopisto

Tampereen yliopistossa voi täydentää osaamistaan muun muassa avointen opintojen, täydennyskoulutuksen tai yrityksille räätälöitövien koulutuskokonaisuuksien avulla.

Kiertotalouteen liittyvä täydennyskoulutus

Tampereen yliopiston täydennyskoulutuksista löydät mm. yleisopintoja kiertotaloudesta sekä täydennyskoulutusmahdollisuuksia rakennusalalta (mm. korjausrakentamisen erikoistumiskoulutus).