Kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden perusteet -verkkokoulutus

Green Building Council Finland julkaisi 16.9.2022 Kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden perusteet -verkkokoulutuksen. Kurssi sisältää tutkittuun ja puolueettomaan tietoon perustuvaa luettavaa materiaalia sekä omaa pohdintaa herätteleviä itsenäisiä tehtäviä.

Kurssikokonaisuus tarjoaa oppilailleen perusymmärryksen kiertotaloudesta, miten se liittyy kiinteistö- ja rakennusalaan ja miten sitä voidaan toteuttaa kiinteistö- ja rakennusalalla.
Kurssin johdannossa perehdytään kiertotalouden määritelmiin. Mihin ongelmiin kiertotalous voi olla ratkaisu ja mitä tavoitteita on Suomen kansallisella kiertotalousohjelmalla. Siirtymä edellyttää paitsi selkeää tavoitetta, myös muutoksia ajattelu- ja toimintamalleissamme kautta linjan.

Kurssissa perehdytään myös kiertotalouden kuvaamismalleihin eli viitekehyksiin.
Mitä tarkoitetaan jätehierarkialla ja mitä ovat 9R-kehys, Perhosmalli tai Loop.

Kolmannessa osiossa keskitytään nimenomaan kiinteistö- ja rakentamisalan kiertotalouteen.
Miten kiertotalous huomioidaan rakennushankkeen elinkaaressa, infrahankkeissa tai aluesuunnittelussa.
Innokkaille on tarjolla lisämateriaaliakin jokaisessa osiossa.

Koulutus on maksuton kesäkuun loppuun asti. Tämän jälkeen FIGBC:n jäsenorganisaatioille 100 €/hlö, muille 200 €/hlö.
Kurssin arvioitu suoritusaika on n. 10h (keskiarvo on laskettu kurssin suorittaneiden palautteen perusteella.)
Kirjaudu ensin FIGBC:n Moodleen ja sen jälkeen ilmoittaudu kurssille.

kiertotalouslupaus-16-98
Kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden perusteet -verkkokoulutus