KEINO-osaamiskeskus

KEINO järjestää julkisille hankkijoille ilmaisia kehitysohjelmia, joilla tuetaan hankintayksiköiden innovatiivisuus- ja kestävyystavoitteita.

KEINO-akatemian teemakoulutukset

KEINO-akatemia on KEINO-osaamiskeskuksen maksuton kehittämisohjelma kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen strategisesta johtamisesta johdolle sekä hankintoja tekeville

Hankintojen vaikuttavuuden johtamisen syventävät kehitysohjelmat keskittyvät tiettyyn teemaan tai strategiseen tavoitteeseen. Nämä syventävät ns. teema-akatemiat on suunnattu hankintojen johtamisen kehittämistä jo toteuttaneille organisaatioille, esimerkiksi hankintojen johtamisen perusteiden ohjelmia (KEINO-akatemia, TOIMI I ja II) suorittaneille​.

Vähähiilisyys-akatemia (Vähähiilisten hankintojen johtamisen akatemia)
Kiertotalous-akatemia (Kiertotaloushankintojen johtamisen akatemia)

KEINO_logo_vihrea_RGB-suomi-2
KEINO-osaamiskeskus