Kiertotalouskoulutusta

Olemme koonneet tälle sivulle tahoja, jotka järjestävät vähähiiliseen kiertotalouteen liittyvää täydennyskoulutusta KIRA-alan ammattilaisille. Siirry kouluttajan kuvauksen perusteella selvittämään ajankohtaisimmat kurssiaikataulut kunkin esittelyn lopussa olevan linkin kautta!

Katso myös: Täydennyskoulutuspaletti rakennuksen elinkaaren vaiheiden mukaan jaoteltuna (pdf).

Suomalaisten yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen jatkuva kiertotalouden kurssitarjonta on koottu Koulutusta kiertotalouteen -sivustolle.

Jos sivulta puuttuu jokin koulutuksia tarjoava taho,
ota yhteyttä kiertotalous@figbc.fi.


koulutus-opiskelutapa
koulutus-teema

Aalto Executive Education

Aalto University Executive Education Oy tarjoaa valmennusta, kehittämispalveluja ja koulutusta. Aalto University Executive Education on Aalto-yliopiston 100 % omistama osakeyhtiö.

Aalto-yliopisto

Aalto-yliopistossa voi täydentää osaamistaan mm. avoimen yliopiston ja verkkokurssien avulla.

Decarbonize Design -verkkokurssi

Aalto-yliopiston ja Yalen yliopiston (USA) yhteinen verkkokurssi suunnittelijoille, arkkitehdeille ja rakennusinsinööreille sekä materiaalivalmistajille, rakennuttajille ja kiinteistönomistajille vähähiilisen rakennuksen suunnittelusta.

Ellen MacArthur Foundation

The Ellen MacArthur Foundation works in Education & Training, Business & Government, Insight & Analysis, Systemic Initiatives and Communications to accelerate the transition to a circular economy.

Green Building Council Finland

Green Building Council Finlandin tavoitteena on, että rakennettu ympäristö on keskeinen osa ilmastonmuutoksen ratkaisua. Toimintamme vaikutus muodostuu osallistavasta yhteistyöstä sekä asiantuntijoidemme ja kansainvälisen verkostomme näkemyksestä. Näytämme suunnan ja autamme matkalla. Green Building Council Finlandin tavoitteena on kestävä rakennettu ympäristö. Kokoamme eri puolilta arvoketjua parhaita käytäntöjä ja luomme yhteisen ymmärryksen parhaista ratkaisuista. Kiinteistö- ja rakennusalan toimiala on monimutkainen. Kauttamme saat olennaisen kuvan siitä, mitä alalla tapahtuu, miten muutokset vaikuttavat toimintaasi ja millaisilla ratkaisuilla voimme parhaiten edistää ympäristökestävää rakennettua ympäristöä. Olemme aktiivinen tekijä – Toimintamme perustuu osallistavalle yhteistyölle, josta syntyy konkreettisia toimintamalleja koko toimialalle. Yhteistyöstä saa myös organisaatiokohtaista ja henkilökohtaista hyötyä: käytännön ratkaisuja ja arvokkaita verkostoja.

Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut

HSY:n verkko-oppimisympäristö Koutsin kurssit opastavat ja kannustavat kaupunkilaisia ja taloyhtiöitä hiilijalanjälkensä pienentämiseen. Kurssien neljä pääteemaa ovat: energiatehokkuus ja uusiutuva energia, ruoka, liikkuminen sekä kuluttaminen.

KATCH_e Online Course

KATCH_e-projektissa on luotu avoin verkkokurssi (Massive Open Online Course, MOOC) kiertotaloudesta rakennus- ja huonekalualalla

KEINO-osaamiskeskus

KEINO järjestää julkisille hankkijoille ilmaisia kehitysohjelmia, joilla tuetaan hankintayksiköiden innovatiivisuus- ja kestävyystavoitteita.

Kiinko

Kiinko on yhteisnimi Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy:lle ja Kiinteistöalan Koulutussäätiölle. Kiinkon koulutuksissa voit hankkia ammattitutkinnon sekä lisä- ja täydennyskouluttautua ja seminaareissamme pääset verkostoitumaan ja päivittämään osaamistasi. Koulutuksia toteutetaan myös yrityskohtaisesti. Kiinkon hallituksen muodostavat Suomen Kiinteistöliitto ry, RAKLI ry, Suomen Isännöintiliitto ry, Kiinteistöliitto Uusimaa ry, Kiinteistötyönantajat ry, Finlands Svenska Fastighetsförening rf ja Suomen Kiinteistönvälittäjät ry.

Kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden perusteet -verkkokoulutus

Green Building Council Finland julkaisi 16.9.2022 Kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden perusteet -verkkokoulutuksen. Kurssi sisältää tutkittuun ja puolueettomaan tietoon perustuvaa luettavaa materiaalia sekä omaa pohdintaa herätteleviä itsenäisiä tehtäviä.

LAB ammattikorkeakoulu

LAB-ammattikorkeakoulu on työelämän innovaatiokorkeakoulu, joka toimii Lahdessa, Lappeenrannassa ja verkossa. Osaamistaan voi täydentää avoimen AMK:n tai täydennyskoulutuksen kautta.

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Metropolia on pääkaupunkiseudulla toimiva kansainvälinen ja monialainen ammattikorkeakoulu. Osaamistaan voi täydentää avoimen AMK:n tai täydennyskoulutuksen kautta.

Motiva Oy

Motiva tarjoaa kestävän kehityksen verkkokursseja asiantuntijoille ja ammattilaisille, opiskelijoille ja kotitalouksille. Motiva Oy on valtion kokonaan omistama yritys, joka tarjoaa asiantuntijapalveluita kestävän kehityksen vauhdittamiseksi.

Rakennustieto

Rakennustieto-yhteisö edistää hyvää rakennustapaa toimimalla talonrakentamisen, talotekniikan, kiinteistönpidon sekä infra-alan tiedon tuottajana ja välittäjänä suunnittelusta ylläpitoon asti.

Rateko

Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO tarjoaa rakennusalan ammattilaisille ajankohtaisia täydennys- ja päivityskoulutuksia, henkilösertifiointeihin ja pätevöitymisiin valmentavaa ja ammatillisiin tutkintoihin valmistavaa koulutusta. RATEKO on Rakennusteollisuus RT ry:n oppilaitos, jolla on virallinen ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupa.

Sykli

Suomen ympäristöopisto SYKLI on valtakunnallinen kouluttaja ja kehittäjä. Sykli seuraa kestävään kehitykseen, kiertotalouteen ja ilmastoon liittyvää yhteiskunnallista keskustelua, tutkimusta, ratkaisuja ja osaamistarpeita. Koulutuksissa ja kehittämispalveluissa sovelletaan uusinta tietoa ja parhaita käytäntöjä. Sykli tarjoaa tutkintokoulutusta, rekrytoivia koulutusohjelmia, täydennyskoulutusta opettajille ja kasvattajille eri koulutusasteilla sekä lyhyitä koulutuksia, kuten kortti- ja pätevyyskoulutuksia. Myös räätälöityjä koulutuksia. Omistajiin kuuluu Ympäristöteollisuus ja palvelut YTP.

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopistossa voi täydentää osaamistaan muun muassa avointen opintojen, täydennyskoulutuksen tai yrityksille räätälöitövien koulutuskokonaisuuksien avulla.