Uusi suunta – Ehdotus kiertotalouden strategiseksi ohjelmaksi

Siirtymä kiertotalouteen on Suomelle merkittävä mahdollisuus. Kiertotalous tarjoaa keinon vahvistaa Suomen vientivetoista taloutta ja työllisyyttä. Samalla se vähentää luonnonvarojen kulutusta sekä siitä aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä ja muita ympäristövaikutuksia. Kiertotalouden edistämisohjelmassa ehdotetaan tavoitteita luonnonvarojen käytölle sekä toimenpiteitä, joilla hiilineutraalista kiertotalousyhteiskunnasta tulee taloutemme kestävä perusta vuonna 2035. Kiinteistö- ja rakentamisala tunnistetaan keskeisenä toimialana tavoitteiden saavuttamisessa.
Julkaisija(t): Valtioneuvosto
Julkaisuvuosi: 2021