UUMA-käsikirjasto

UUMA‐käsikirjasto on jatkuvasti kehittyvä ohjeistus, johon on kerätään tietoa muun muassa: -maarakentamiseen soveltuvista uusiomateriaaleista -uusiomateriaalien ominaisuuksista, käyttökohteista, rakenteiden suunnittelusta ja rakentamisesta -ympäristöasioista ja lupaprosessista -materiaalien jalostuksesta ja tuotteistuksesta -rakennuttamisesta -laadunvalvonnasta -materiaalitoimittajien laatimista ja ylläpitämistä materiaalikohtaisista ohjeista.
Julkaisija(t): UUMA-hanke
Julkaisuvuosi: 2021