OPINNÄYTETYÖ: Rakennuksen hiilijalanjälkeen vaikuttavat materiaalivalinnat

Miia Virolaisen opinnäytetyö (LAB-ammattikorkeakoulu). Työssä testattiin Ympäristöministeriön ja Green Building Council Finlandin julkaisemaa hiilijalanjäljen arviointimenetelmää (Excel-pohjainen), joka on kehitetty rakennusten vähähiilisyyden arviointiin, pilottivaihetta varten. Työn tarkoitus oli tuottaa tietoa rakentamisen suunnitteluvaiheen hiilijalanjäljestä Lahden kaupungin tilakeskukselle. Case: Päiväkoti Laaksokatu 6, Lahti. Ohjaajat: lehtori Leena Jormanainen, LAB-ammattikorkeakoulu ja rakennetekniikan asiantuntija Jarmo Kärkäs, Lahden kaupungin tilakeskus.
Julkaisija(t): LAB-ammattikorkeakoulu, Tekniikka Lappeenranta, Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Julkaisuvuosi: 2020