OPINNÄYTETYÖ: Kiertotalous toimitilojen hankekehityksessä

Diplomityön tavoitteena oli tutkia, miten kiertotaloutta huomioidaan toimitilojen hankekehitysprosessissa. Työn tutkimus on konstruktiivinen ja kvalitatiivinen, ja aihetta on tutkittu kirjallisuuskatsauksen, tutkimustapauksen sekä haastattelujen avulla. Tutkimustapauksena oli YIT Suomi Oy:n vetämä kasvuyrityskampushanke Maria 01 Helsingissä.
Julkaisija(t): Paula Riipi, diplomityö, Insinööritieteiden korkeakoulu, Aalto-yliopisto
Julkaisuvuosi: 2019