OPINNÄYTETYÖ: Joutsenmerkin pisteytyskriteerit rakennusjätteille

Työn tavoitteena on selvittää eri rakennusjätejakeiden kierrättämisen vaikutuksia kierrätysasteeseen esimerkkikohteen jätemäärien toteumien avulla
Julkaisija(t): Mikko Laavola, Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Rakennustekniikka Insinöörityö
Julkaisuvuosi: 2020