Monikäyttöisyys ja muunneltavuus kestävässä rakentamisessa

Tämän selvityksen tarkoituksena on koota kirjallisuuden perusteella tietoa siitä, mitä tarkoitetaan muuntojoustavuudella ja siihen läheisesti liittyvillä muilla käsitteillä kuten purettavuudella. Samalla selvityksessä tehdään yhteenvetoa eri lähteissä esitetyistä muuntojoustavuuden suunnitteluperiaatteista ja strategioista. Selvityksen toisena tavoitteena on arvioida muuntojoustavuuden merkitystä kestävässä rakentamisessa ja erityisesti merkitystä rakentamisen ilmastonmuutosvaikutuksen kannalta. Selvityksessä käsitellään myös rakennuksien ja tilojen käyttöasteen problematiikkaa, koska muuntojoustavuuden tavoitellut vaikutukset liittyvät monin tavoin käyttöasteen muutoksiin. Selvityksen tarkoitus on myös arvioida, kuinka keskeisenä kestävän rakentamisen tavoittelu nähdään monikäyttöisyyden ja/tai muunneltavuuden suunnittelussa. Lisäksi selvityksen tarkoituksena oli etsiä ja koota eri toimijoiden näkökulmia muunneltavuuteen ja monikäyttöisyyteen haastattelujen avulla.
Julkaisija(t): VTT
Julkaisuvuosi: 2019