Idékort: Sorterat rivningsmaterial utgör ett värdefullt bidrag till den cirkulära ekonomin

Det finns fungerande möjligheter att återvinna rivningsmaterial bara det sorteras redan på rivningsplatsen. Många fler nya återvinningslösningar utvecklas också som bäst. Ändå förblir alltför mycket rivningsmaterial osorterat i omlopp – förändra det i ditt eget rivningsprojekt, det är enkelt!
Julkaisija(t): Green Building Council Finland ry.
Julkaisuvuosi: 2022