Helsingin kierto- ja jakamistalouden tiekartta

Kiertotalouden teema on ensimmäistä kertaa mukana parhaillaan päivitettävänä olevassa kaupungin ympäristöpolitiikassa. Politiikkaluonnokseen on kirjattu pitkän aikavälin tavoitteeksi, että vuoteen 2050 mennessä kaupunki toimii hiilineutraalissa kiertotaloudessa, jossa luonnonvaroja käytetään kestävästi ja tuotteiden ja materiaalien arvo säilytetään kierrossa mahdollisimman pitkään. Kaupunkiympäristön toimialalla on laadittu kaivumaiden, kiviaineksen ja purkumateriaalien hyödyntämisen periaatteet maarakentamisessa sekä tähän liittyvä toimenpideohjelma. Myös monissa muissa kaupungin ja toimialojen ohjelmissa on tavoitteita kiertotaloudelle. Tämä tiekartta tukee osaltaan yllä mainittujen tavoitteiden saavuttamista.
Julkaisija(t): Helsingin kaupunki / Kaupunkiympäristön julkaisuja 2020:10
Julkaisuvuosi: 2020