Circular Infrastructure: the road towards a sustainable future

Publication explores how circular economy concepts can help tackle the challenges infrastructure faces, supporting the transition towards a more sustainable and futureproof infrastructure sector. It showcases best practices from the Netherlands. It proposes an international action agenda which looks in more detail at what is needed to realize the transition to circular infrastructure on both the EU and international levels. Julkaisussa tutkitaan, kuinka kiertotalouden konseptit voivat auttaa vastaamaan infrastruktuurin kohtaamiin haasteisiin ja tukemaan siirtymistä kohti kestävämpää ja tulevaisuutta kestävämpää infrastruktuurisektoria. Julkaisuun on koottu parhaita käytäntöjä Hollannista, ja siinä ehdotetaan kansainvälistä toimintaohjelmaa, jossa tarkastellaan tarkemmin, mitä tarvitaan kiertotaloude mukaiseen infrastruktuuriin siirtymisen toteuttamiseksi sekä EU:n että kansainvälisellä tasolla.
Julkaisija(t): Rijkswaterstaat, Holland Circular Hotspot, The Transition Team Circular Construction Economy, Rebel Group, The Netherlands Organisation for Applied Scientific Research
Julkaisuvuosi: 2022