Ytekki Oy:n asiantuntijapalvelut

Ytekki Oy on vuonna 2007 perustettu ja vuoden 2016 lopulla toimintansa uudelleen käynnistänyt asiantuntijapalveluita tarjoava yritys. Tavoitteena on vaikuttaa yhteiskunnan suunnan muuttamiseen läpivirtaustaloudesta kiertotalouteen, jossa resursseja ja materiaaleja käytetään tehokkaasti ja luonnonvaroja säästetään materiaalitehokkuudella sekä jäte- ja sivutuotemateriaalien korkeatasoisella hyödyntämisellä.

Esimerkkejä kiertotalouspalveluista

Palveluita liittyen materiaalitehokkuuteen, kierrätykseen, uusiomateriaaleihin, projektipalveluihin ja toimintajärjestelmiin.
Ytekki Oy:n asiantuntijapalvelut