Weladon asiantuntijapalvelut

Welado on riippumaton rakennetun ympäristön asiantuntija ja suunnannäyttäjä. Huomioimme rakentamisen vaikutukset ympäristöön koko elinkaaren ajan kiertotalouden periaatteiden mukaisesti edistämällä luonnonvaroja säästävää materiaalien käyttöä, vähentämällä syntyvien päästöjen ja jätteiden määrää sekä uudelleenkäyttämällä ja kierrättämällä käytöstä poistuvia materiaaleja niihin sitoutuneen arvon pitämiseksi taloudessa mahdollisimman pitkään. Meidän weladolaisten mottona on ”yhdessä rakentuu enemmän” ja monipuoliset kiertotalouden asiantuntijapalvelumme ja hankintaosaamisemme rakennuttajakonsultteina auttavat asiakkaitamme huomioimaan ympäristön entistä paremmin rakennetun ympäristön elinkaaren aikaisen hiilijalanjäljen pienentämiseksi ja yhteisen hiilikädenjälkemme kasvattamiseksi.

Esimerkkejä kiertotalouspalveluista

– Kiertotalouskonsultointi – Kiertotalouskoordinaattori – Kiertotalousstrategiatyö – Kiertotaloustavoitteet, -kriteerit ja -mittarit – Kestävät hankinnat – Kiertotalousselvitykset, -työpajat ja -koulutukset – Kiertotalouden arvoketjut, liiketoimintamallit ja -ekosysteemit – Teolliset symbioosit – Jätteiden ja sivuvirtojen hyödyntäminen, tuotteistaminen ja kaupallistaminen – Uusiomateriaaliselvitykset – Elinkaarikustannusten ja -vaikutusten arviointi (LCA) – CO2-päästölaskenta
Weladon asiantuntijapalvelut