Spolia Design Oy:n asiantuntijapalvelut

Spolia Design Oy on purettujen materiaalien uudelleen käyttöön erikoistunut asiantuntijaorganisaatio, joka suunnittelee cleantech-rakennushankkeita. Organisaatio tarjoaa kiertotalouden asiantuntijapalveluita erilaisiin rakennushankkeisiin hankesuunnittelussa ja tarjoavat osaamista suunnittelun tueksi kehitettäessä asennusmenetelmiä, jotka mahdollistavat paremman elinkaarenaikaisen muuntojoustavuuden sekä lopulta rakennusosien purkamisen entistä ehjempinä. Lisäksi Spolia kehittää uusia innovatiivisia purkuteknologioita, joiden avulla eri rakennusosat säilyttävät uudelleenkäyttöarvonsa sekä tekee purkusuunnittelua, jossa pyritään kierrätys- ja uudelleenkäyttöasteen maksimointiin.

Kestävän kehityksen ratkaisut

Koko elinkaaren ja rakennuksen purkuvaiheen huomioon ottaminen jo hankesuunnitteluvaiheessa edistää kiertotalouden periaatteiden mukaista purkujätteen käyttöönottoa ja näin ollen pienentävät rakennuksen päästökuormaa. Uusien asennusmenetelmien ja innovaatioiden avulla voidaan nostaa rakennustuotteiden uudelleenkäyttöastetta ja pienentää rakentamisen resurssihäviötä. Rakennustuotteiden hyvä purettavuus myös parantaa muuntojoustavuutta ja voi myös mahdollistaa rakennuksen pidemmän käyttöiän.
Spolia Design Oy:n asiantuntijapalvelut