Sitowisen asiantuntijapalvelut

Laadimme kiertotalousstrategioita ja suunnitelmia yrityksille ja yhteisöille. Selvitämme ja ratkaisemme rakennustuotteisiin ja teollisuuden sivuvirtoihin ja jätejakeisiin liittyviä kiertotaloushaasteita. Olemme Suomen johtava aluekehityshankkeiden kiertotalouspalveluiden tuottaja. Tuotamme asiakkaan tarpeeseen sopivat massojenhallinnan työkalut sekä massatalouslaskelmat. Sitowisen kehittämät paikkatietoon pohjautuvat massojenhallinnan työkalut tehostavat massojenhallintaa kunnissa, rakennusliikkeissä ja teollisuudessa. Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa. Kiertotalouden palveluitamme täydentävätkin kattavat elinkaariarviointiin ja hiilijalanjäljen laskentaan liittyvät palvelut.

Esimerkkejä kiertotalouspalveluista

Maapörssi.fi välityspalvelu kierrättää puhtaat ylijäämämaa-ainekset ja purkumateriaalit ammattilaisten sekä yksityisten maanrakentajien tarpeisiin, lisäksi MaaApp sujuvoittaa maa-ainesten kuljettajan työtä. Olemme paketoineet vastuullisen purkamisen, kiertotalouden ja massojen hallinnan palvelupaketiksi (PURKKI). Kiertotalouspalveluitamme: • Aluekehityksen kiertotalouspalvelut • Massojen hallinta ja massakoordinointi • Kiertotalousstrategiat ja suunnitelmat • Jätteisiin ja teollisiin sivuvirtoihin liittyvät selvitykset • Jäte- ja kierrätyslogistiikan optimointi • Jätehuoltoyhtiöiden kilpailutukset • Sairaalajätteiden keräyksen suunnittelu • Rakennusjätteiden käsittelyn ja kierrätyksen suunnittelu ja ohjeistus • Kierrätys- ja hyötykäyttöasteselvitykset • CO2-päästölaskenta mm. jätteisiin ja kuljetuksiin liittyen • Jätteiden hyötykäyttötutkimukset ja hyötykäytön suunnittelu (MARA ja MASA) • Erilaiset luvitus prosessit (ympäristöluvat, toimenpideluvat) • Kuluttajatuotteisiin liittyvät kiertotalousselvitykset • BAT-selvitykset • End-of-waste selvitykset • Biologisten ylijäämämateriaalien kiertotalousratkaisut • Toteutettavuusselvitykset, vaikutusarviot • Purkumateriaalien kierrätys ja vastuullinen purkaminen (PURKKI) • Maaperätutkimukset (PIMA-tutkimukset), riskiarviot, kustannustasolaskelmat, kunnostussuunnittelu, valvonta
Sitowisen asiantuntijapalvelut