ReRoute Oy:n asiantuntijapalvelut

Reroute tekee kiertotaloudesta totta toimimalla monipuolisena kestävien toteutusmallien asiantuntijana ja käytännön osaajana. Reroute Oy on syntynyt intohimosta kiertotalouteen ja rakennettuun ympäristöön. Kestävää tulevaisuutta ei rakenneta yksin, vaan yhteistyön ja verkoston voimalla, ja Reroute toimii linkkinä eri osapuolten ja resurssitehokkaiden ratkaisujen välillä.

Esimerkkejä kiertotalouspalveluista

– MARA-ilmoitukset ja hyödyntämiskohdekartoitukset – Kiertotalousselvitykset ja koulutukset – Innovatiiviset ja kestävät hankintamenettelyt ja niiden jalkauttaminen – Yksityisteiden perusparannushankkeiden koordinointi ja valvonta
ReRoute Oy:n asiantuntijapalvelut