Ramboll Finland Oy:n asiantuntijapalvelut

Kiertotaloudessa materiaalit ja arvo pidetään kierrossa mahdollisimman pitkään. Kiertotalous ei ole meillä erillinen tuote tai ratkaisu, vaan ajattelutapa, joka ohjaa kaikkea suunnittelua. Vauhditamme yhteiskunnan kehittymistä resurssiviisaammaksi ja autamme asiakkaitamme löytämään kiertotaloudesta uudenlaisia liiketoiminnan mahdollisuuksia. Laajan osaamisemme avulla tehostamme materiaalivirtoja, tuomme elinkaariajattelun rakennushankkeisiin ja suunnittelemme jätteen pois määrittelemällä sille arvon. Tarjoamme myös käytännön työkaluja resurssitehokkuuden arviointiin.

Esimerkkejä kiertotalouspalveluista

– Jätehuolto – Materiaalikatselmus – Alueelliset resurssivirrat – Teollinen kierrätys ja symbioosit – Kestävä rakentaminen
Ramboll Finland Oy:n asiantuntijapalvelut