Peikko – Delta Beam Green

DELTABEAM® Green on Peikon uusi ympäristöystävällisempi liittopalkkiversio. Ympäristövaikutukset on todennettu verifioidulla ympäristöselosteella, EPD:llä, jonka perusteella voidaan laskea projektikohtaiset CO2 -päästöt. Yli 90 % valmistuksessa käytettävistä materiaaleista on kierrätetty ja logistiikka on järjestetty Pohjoismaissa ympäristöystävällisemmällä tavalla.

Kestävän kehityksen ratkaisut

DELTABEAM® Greenin hiilijalanjälki on noin 50 % pienempi verrattuna tavanomaisiin teräsrakenteisiin ja mahdollistaa vastaavan teräsrakenteen hyödyt pienemmällä ympäristökuormalla. Hyödyntämällä kierrätysterästä valmistusprosessissa voidaan vähentää neitseellisten materiaalien tarvetta ja hankintaa, mikä säästää uusiutumattomia luonnonvaroja ja vähentää hiilidioksidipäästöjä. Teräs on myös kierrätettävissä elinkaarensa päätteeksi, mikäli palkkia ei käytetä sellaisenaan uudelleen. Huomioimalla myös logistiikkaan liittyvät päästöt pystytään tuotannon kokonaispäästöjä hillitsemään. Kuljetukset hoidetaan biodieseliä käyttäen, mikä vähentää päästöjä 90 % ja mikäli biodieselin käyttö ei jostain syystä ole mahdollista, kuljetuksesta aiheutuvat päästöt kompensoidaan.
Peikko – Delta Beam Green