L&T Kierrätyspuu-palvelu

Rakennustyömailla yleisesti kierrätetään vain 20-30 prosenttia syntyvistä jätteistä. Vuoteen 2020 mennessä materiaalina tulisi hyödyntää 70 prosenttia. Tavoite voidaan saavuttaa kierrätyspuun avulla. Kierrätyspuu hyödynnetään materiaalina eli kierrätetään polton sijaan.

Kestävän kehityksen ratkaisut

Kierrätyspuu on erinomainen tapa lisätä rakennustyömaan kierrätysastetta; kun puu saadaan kerättyä kierrätyspuuna, siitä voidaan valmistaa uudelleen esimerkiksi lastulevyä. Näin säästetään luonnonvaroja. Kierrätyspuuksi kelpaa puhdas, käsittelemätön puu, kuormalavat (jos niitä ei kerätä erikseen), puretut betonilaudat, oksat ja risut. Puu saa sisältää pieniä määriä (enintään 10 %) maalattua tai pinnoitettua puuta, lastulevyä, vaneria tai kovalevyä. Myös pienet naulat ja metalliosat voivat olla mukana.
L&T Kierrätyspuu-palvelu