Isover-lasivilla

Lasivillan valmistuksella suuri osa Suomen lasijätteestä saadaan uusiokäyttöön.

Kestävän kehityksen ratkaisut

ISOVER-lasivilla on valmistettu jopa 85 % kierrätyslasista ja ISOVER onkin Suomen suurin kierrätyslasin käyttäjä. ISOVER-eristeratkaisut ovat lisäksi vähähiilisiä. Vähähiilisyys perustuu lasivillan pienempään tiheyteen samalla lämmöneristystasolla. Lisäksi ISOVER-lasivillan tuotannossa käytetään uusiutuvilla energiamuodoilla tuotettua sähköä ja Forssan tehtaalla myös paikallisesti tuotettua biokaasua.
Isover-lasivilla