Gyproc-levyt

Uusia Gyproc-levyjä valmistettaessa voidaan seokseen lisätä myös kierrätyskipsiä. Puhtaan kipsilevyjakeen palauttaminen Gyprocin tehtaalle Kirkkonummelle on osa rakennusalanyritysten ympäristönhallintaa ja auttaa säästämään jätekustannuksissa.

Kestävän kehityksen ratkaisut

Puhtaan kierrätyskipsijakeen lisääminen ei heikennä valmistettavan levyn ominaisuuksia, mutta kierrätyskipsin käyttäminen valmistuksen yhteydessä säästää luonnonvaroja sekä edistää kokonaishallintaa tuotteen elinkaariajattelussa.
Gyproc-levyt