Granlund Oy:n asiantuntijapalvelut

Kiertotalous on tulevaisuuden uusi normaali; se on tehokas keino minimoida kiinteistö- ja rakennussektorin negatiivisia ilmasto- ja muita ympäristövaikutuksia sekä synnyttää positiivista kädenjälkeä ja uusia innovaatiota. Meidän mielestämme kaikkien resurssien tulee kiertää mahdollisimman tehokkaasti, on kyse sitten energiasta tai materiaalista. Meidän granlundilaisten vahva osaaminen ja monipuolinen kokemus rakentamisen palveluiden, elinkaari- ja hiilijalanjälkiohjauksen sekä energiaratkaisujen saralla tuottaa toimivan pohjan uusien kiertotalousratkaisujen luomiseen. Näemme tärkeänä, että kaikissa hankkeissa lopputuloksen on aina ensisijaisesti olla toimiva, turvallinen ja pitkäaikainen ja että kiertotalousnäkökulmat saadaan sulautettua luontevaksi osaksi asiakkaan normaalia toimintaa.

Esimerkkejä kiertotalouspalveluista

– Kiertotalousnäkökulman huomioiva hiilijalanjälkilaskenta ja -ohjaus hankkeen eri vaiheissa, kiertotaloustoimien ilmastovaikutusten kvantifioiminen – Rakennushankkeiden kiertotalousohjaus (uudis- tai peruskorjaus-/tilamuutoshankkeet) – Purkuvaiheen konsultointi, purkukartoitukset – Kiertotalouskoulutukset ja työpajat – Kiertotalousvaatimusten kuvaaminen ja sisällyttäminen suunnitteluohjeistuksiin, elinkaarikilpailutuksiin tai kaavaselvityksiin – Uusiutuvaan energiaan ja energiankierrätykseen liittyvät ratkaisut
Granlund Oy:n asiantuntijapalvelut