Ethica Oy:n kiertotalouspalvelut

Kiertotalouden mukaisten asumis- ja työympäristöjen luominen mahdollistaa kaupunkien ilmastotavoitteiden saavuttamisen. Kiertotalouden toimintamallit tuovat kestävää lisäarvoa myös rakennetun ympäristön käyttäjille eli asukkaille, työntekijöille ja paikallisille yrityksille ja nostavat kohteiden arvoa.

Esimerkkejä kiertotalouspalveluista

– Suunnittelupalvelut – Hankkeiden kiertotalouskoordinointi – Alueellisten yleissuunnitelmien ja kaavojen arviointi – Aluekehityksen kumppanuusverkoston hallinta
Ethica Oy:n kiertotalouspalvelut