Eco Scandicin regeneroitu kylmäaine

Jäähdytys- ja lämmityslaitteissa olevat kylmäaineet (F-kaasut) ovat neljänneksi merkittävin yksittäinen kasvihuonekaasupäästöjen lähde Suomessa. Kiertotalousmallimme avulla, kierrättämällä F-kaasut uudenveroiseksi tuotteeksi, vähennetään merkittävästi vaarallisen jätteen syntymistä ja uuden kylmäaineen louhinnasta ja valmistuksesta aiheutuvia CO2-päästöjä. Uudenveroiseksi kierrätetty (regeneroitu) kylmäaineemme talteenotetaan raaka-aineena Pohjoismaista ja käsitellään Helsingissä, alalla hyväksyttyjen kansainvälisten standardien mukaisesti.

Kestävän kehityksen ratkaisut

Nyky-yhteiskunnan arvojen ja vaatimusten mukaista on, että tuotteet ja palvelut tuotetaan ja toimitetaan asiakkaalle kestävän kehityksen mukaisesti. Kylmäaineiden uudenveroiseksi kierrättäminen eli regenerointi säästää uuden kylmäaineen tuotannossa käytettäviä raaka-aineita ja energiankulutusta. Kiertotalousmallimme kannustimien ansiosta saadaan varmistettua korkean ilmastonmuutospotentiaalin omaavien kylmäaineiden tehokas talteenotto ja asianmukainen käsittely, minkä myötä saavutetaan merkittävät CO2-päästövähennykset. Yli 190 käsitellyn kylmäainetonnin kokemuksella voimme todeta, että kylmäaineen oikeaoppisella talteenotolla ja lajittelulla yli 60 % käytetystä kylmäaineesta soveltuu raaka-aineeksi jatkokäsittelyyn. Lisäksi olemme todenneet, että keskimäärin yli viidennes (21,4 %) alun perin hävitettäväksi luokitelluista kylmäaineista on kierrätettävissä. F-kaasut voi hankkia myös palveluna tuotteen sijasta. Leasing-mallin ansiosta yritys ei joudu hankkimaan Scope 3:n kuuluvia korkean GWP:n omaavia kemikaaleja. Sopimuksen päätyttyä talteenotettu kylmäaine kierrätetään takaisin uudenveroiseksi uusiokäyttöön. Tarjoamamme palvelut tekevät kiertotalouskonseptin ja jätehierarkian ensimmäisen portaan mukaisen toiminnan kannattavaksi, minkä ansiosta kylmäaineita ei päädy hävitykseen eikä uusia hankintoja (neitseellistä tuotetta) tarvitse tehdä. Tällä tavoin saavutetaan omavaraisuus, säästetään luonnonvaroja ja vähennetään kaivostoiminnasta ja tuotantoketjuista aiheutuvia päästöjä. Talteenotto ja kylmäaineen kierrätys uudenveroiseksi luo tehokkaan ja kestävän kehityksen mukaisen tavan siirtyä uusimpiin jäähdytys- ja lämmitysratkaisuihin.
Eco Scandicin regeneroitu kylmäaine