Durat-komposiittimateriaali

Suomalainen Durat on ympäristöä säästävä komposiittimateriaali, joka sisältää noin 30 % uusiomuovia ja on 100 %:sti kierrätettävissä. Duratista valmistetaan muun muassa äärimmäisen kestäviä tasoja, altaita ja kalusteita sekä yksityisiin että julkisiin tiloihin.

Kestävän kehityksen ratkaisut

Uusiomuovin käyttö raaka-aineena vähentää merkittävästi kaatopaikalle päätyvän muovijätteen määrää. Kierto-konseptin avulla voidaan pidentää huomattavasti tuotteiden elinkaarta ja vähentää neitseellisen raaka-aineen tarve minimiin.
Durat-komposiittimateriaali