DeleKivi-betonimurske

DeleKivi on Deleten valmistama uusiokiviaines, jonka pääasiallinen raaka-aine on rakennusten purkamisessa syntyvä betoni- ja tiilijäte. Se on CE-merkitty sekä rekisteröity tuotemerkki. DeleKivellä voidaan korvata neitseellistä, esimerkiksi kalliosta louhittua ja murskattua materiaalia, ja näin ollen se on varteenotettava vaihtoehto rakentamisen kiertotalouden näkökulmasta.

Kestävän kehityksen ratkaisut

Betonimurskeen valmistaminen kierrätyskiviainekseksi on yksi tapa toimia kiertotalouden hengessä ja lisätä materiaalihyödyntämistä. Samalla vältetään myös neitseellisten materiaalien tuotannon ja logistiikan päästöt. Asianmukaisesti jatkokäsiteltynä purkubetoni on erinomainen tuote maa- ja infrarakentamiseen esimerkiksi teiden, pysäköintialueiden tai urheilukenttien pohjamateriaaliksi. Sitä voi hyödyntää myös teollisuus- ja varastorakennuksien pohjarakenteissa. DeleKivi on raekooltaan 0/90 mm ja soveltuu jakavaan kerrokseen infra- ja maarakentamisessa. Tuotteen laatua valvotaan harmonisoidun SFS-EN 13242+A1 -tuotestandardin mukaan Deleten kierrätysasemilla Kolsopissa ja Ämmässuolla.
DeleKivi-betonimurske