Recikla Oy:n kierrätysbetonimurske

Recikla Oy vastaanottaa kierrätettävää betonia sekä tiiltä ja asfalttia Turun talousalueelta. Kierrätysbetoni lajitellaan eri kategorioihin materiaalisisällön ja koon perusteella. Kierrätykseen tuotava betoni tai muu kiviaines ei saa sisältää haitta-aineita kuten esimerkiksi öljyä. Kierrätykseen kelpaavaa tiiltä ovat esimerkiksi poltetut tiilet, kalkkihiekkatiilet sekä kattotiilet. Myös puhdas asfaltti pystytään hyödyntämään uuden asfaltin raaka-aineena.

Kestävän kehityksen ratkaisut

Betonin tuotanto tuottaa suuren osan rakentamisen materiaalisidonnaisista hiilipäästöistä ja onkin tärkeää, että betonin käyttöiän elinkaarta saadaan pidennettyä. Murskattua betonia voidaan käyttää, joko murskeena tienrakentamisessa tai uuden betonin valmistuksessa. Jos betonin valmistuksessa käytetään murskattua betonia enintään noin 20 % kiviaineksen kokonaismäärästä, betonin ominaisuudet säilyvät lähes samoina normaalikiviaineksilla tehtyyn betoniin verrattuna. Kierrätysmursketta on mahdollista käyttää myös putkikaivannoissa, ympäristörakentamisessa sekä talonrakennuksen perustus- ja muissa täytöissä
Recikla Oy:n kierrätysbetonimurske