AFRY:n asiantuntijapalvelut

Kiertotalous on kokonaisvaltainen talousjärjestelmän murros ja edellyttää laaja-alaista yhteistyötä. Myös meillä AFRYllä kiertotalouspalvelut toteutetaan pääsääntöisesti monialaisista asiantuntijoista koottavilla tiimeillä. Monipuoliset asiantuntijapalvelumme auttavat julkisen ja yksityisen sektorin asiakkaita ottamaan seuraavan askeleen kiertotaloudessa.

Esimerkkejä kiertotalouspalveluista

Esimerkkejä kiertotalouspalveluista: – kiertotalousstrategiat, kiertotalouden tiekartat ja toimintasuunnitelmat – kiertotalouden mukaiset liiketoimintamallit – teolliset symbioosit, kiertotalouskeskusten suunnittelu – jätteiden ja sivuvirtojen kierrätys ja hyödyntäminen – biopohjaisia ​​materiaaleja hyödyntävät ratkaisut markkina- ja teknologia-analyysit ympäristövaikutusten arvioinnit (EIA) ja sosiaalisten vaikutusten arvioinnit (SIA), hiilijalanjälki, elinkaarianalyysi (LCA) – biopolttoaineiden ja biokaasun tuotanto – käytöstäpoistopalvelut ja materiaalien uudelleenkäyttö – ravinteiden talteenotto ja lietteen käsittely
AFRY:n asiantuntijapalvelut