Adapteo Finland Oy:n modulaarinen rakennusjärjestelmä

Adapteo rakentaa rakennuksia moduuleista, joka järjestelmänä kehitetty Adapteon toimesta. Modulaarinen rakennusjärjestelmä mahdollistaa rakennuksien pienentämisen, laajentamisen tai siirtämisen useaan kertaan moduulin elinkaaren aikana. Eli yksi noin 30m2 moduuli voi toimia esim. 5 vuotta Helsingissä päväkodin osana, josta siirtyä Ouluun 10 vuodeksi koulun osaksi ja vielä useaan otteeseen kuntotarkastuksen ja kunnossapidon myötä jatkokäyttöön toimistoon tai muuhun. Kiertotalouden toteutumisen mahdollistaa hyvin suunniteltu ja tehtaalla valmiiksi muuntojoustavaksi rakenneratkaisuiltaan ja teknisiltä ominaisuuksiltaan valmiiksi tehty moduuliosa. Kuljetettavuus, korjattavuus ja muokattavuus on huomioitu moduulin käyttökohteesta toiseen kierrättämisen kannalta optimaaliseksi.

Kestävän kehityksen ratkaisut

Moduuliset rakennusjärjestelmät ovat muuntojoustavia ja mahdollistavat rakennusten pienentämisen, laajentamisen tai siirtämisen pidentäen rakennuksen potentiaalista elinkaarta.
Adapteo Finland Oy:n modulaarinen rakennusjärjestelmä