Geopolymeerikomposiitista valmistettu meluvalli

Apila Groupin kehittämästä, teollisuuden sivuvirtoja hyödyntävästä Gepocit® geopolymeerimateriaalista rakennettiin meluvalli takaamaan vieressä sijaitsevan koulun oppilaille opiskelurauha läheisen junaradan melulta. Projekti on yksi ensimmäisistä näin isossa mittakaavassa geopolymeerikomposiittia hyödyntävistä rakennelmista Suomessa. Rakennusprojekti oli osa Lappeenrannan kaupungin vetämää Urban infra Revolution –hanketta, jossa etsittiin uusien innovaatioiden avulla näkökulmia kaupunkirakentamiseen ja alueen liiketoimintojen kehittämiseen, sekä ratkaisuja materiaalien kierrättämiseen.Meluvallissa […]

Kestävä infra -määritelmä

Päivitetty määritelmä tarjoaa tukea infra-alan kestävyyden johtamiseen ja toimii työkaluna kestävän kehityksen huomioimiseen infran kaikissa elinkaaren vaiheissa parhaalla mahdollisella tavalla.

Kierrätettävän tuotantolaitoksen toteutustapasuunnittelu

Työssä laadittiin toteutustapasuunnitelma elintarviketeollisuudessa toimivan yrityksen tuotantolaitokselle noudattaen perinteisten suunnitteluperiaatteiden rinnalla kiertotalouden mukaisen rakentamisen suunnitteluperiaatteita, joita ovat mm. koneiden, laitteiden ja rakenteiden suunnittelu mahdollisimman kestäviksi, helposti huollettaviksi ja pitkäikäisiksi, muuntojoustavuuden, purettavuuden ja uudelleenkäytettävyyden huomioiminen, materiaalien erotettavuuden ja kierrätettävyyden huomioon ottaminen, hukkamateriaalin ja hukkaenergian synnyn minimoiminen ja mahdollisimman tehokas hyödyntäminen sekä uusiutuvien ja vähäpäästöisten energialähteiden hyödyntäminen. […]

Vantaan Korson Ankkapuisto

Ankkapuisto on yksi Vantaan kestävän ympäristörakentamisen (KESY) pilottikohteista. Puistossa on käynnissä uusiomassahanke, joka toteutetaan Ankkapuiston lampien kunnostuksesta syntyneitä massoja sekä muita käyttöön soveltuvia ja tutkittuja uusiomateriaaleja hyödyntäen. Kasvualustaa hyödynnetään puiston maastonmuotoilussa sekä uusien istutusalueiden toteuttamisessa. Lisäksi hankkeessa seurataan rakentamisesta syntyvien päästöjen määrää sekä tarkastellaan kustannus- ja resurssisäästöjä.Ankkapuiston kunnostusurakan yhteydessä syntyneiden ylijäämämassojen uusiokäyttö toteutettiin kestävän rakentamisen […]

Härmälänrannan maaperän kunnostus

Tampereen Härmälänrannan aluetta ollaan muuttamassa asuinalueeksi teollisten toimintojen päätyttyä vuonna 2013. Pitkästä teollisesta historiasta johtuen alueen maaperä on ollut monin paikoin pilaantunut. Alueen kunnostus suunniteltiin ja toteutettiin resurssiviisaasti esirakentamisvaiheessa.Härmälänrannan vanha teollisuusalue Tampereella on muuttumassa asuinalueeksi. Teollisen toiminnan jäljiltä alueen maaperä oli pilaantunut muun muassa öljy- ja VOC-yhdisteillä, raskasmetalleilla ja jätteillä, ja pohjaveteen on kertynyt kloorattuja […]