UUMA4 – Uusiomaarakentaminen osana kiertotaloutta

Keskeiset teemat: Uusiomaarakentamisen ympäristö-lupa-asiat, kasvihuonekaasujen päästöt ja indikaattorit, materiaalien tekniset vaatimukset, verkoston huomioiminen, kierrätyskasvualustat, vähähiilinen esirakentaminen, syvästabiloinnin uusiosideaineet ja stabiloidun kaivumaat sekä hankintaprosessin ja -kriteerien kehittäminen. Hankeosapuolet: Ramboll Finland Oy & Motiva Oy, sekä lisäksi useat kaupungit, yhdistykset ja yritykset.
UUMA4 – Uusiomaarakentaminen osana kiertotaloutta