RAPA – rakennus- ja purkujätealitteen vähähiiliset tuotteet

Rakennus- ja purkujätteen lajittelussa muodostuva alite siäsältää orgaanista ainetta, kuten muovia, kuituja ja puuta. Alitteelle ei ole tällä hetkellä selkeitä hyötykäyttökohteita. Hankkeen päätavoitteena on kehittää uusia prosessointitapoja rakennus- ja purkujätealitteen arvoketjujen kasvattamiseksi ja uusien tuotteiden valmistamiseksi. Jätejakeista pyritään kehittämään uusia korkeamman lisäarvon tuotteita, joilla on kysyntää markkinoilla. Tämä lisäisi myös syntypaikkalajittelua.
RAPA – rakennus- ja purkujätealitteen vähähiiliset tuotteet