Purater – Purkumateriaalien kelpoisuus eri käyttökohteisiin turvallisuuden ja terveellisyyden näkökulmasta

Hankkeen tavoitteena on määritellä reunaehtoja keskeisten rakennusjätejakeiden ja rakennusosien materiaalihyödyntämiselle sekä käyttötarkoituksen että turvallisuuden ja terveellisyyden näkökulmasta. Hankeosapuolet: Ramboll Finland Oy, Työterveyslaitos, Laurea ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu
Purater – Purkumateriaalien kelpoisuus eri käyttökohteisiin turvallisuuden ja terveellisyyden näkökulmasta