Kiertotalousliiketoimintaa vauhdittava alustaratkaisu

Jotta erilaiset hyödyntämiskelpoiset teollisuuden, rakentamisen tai muiden toimijoiden sivuvirrat ja jätteet saataisiin tehokkaammin kiertoon, tulee materiaalit ja markkinat saattaa yhteen. Tämän mahdollistamiseksi on käynnistetty kiertotalouden alustaekosysteemin kehitys. Kokoavan alustan kehitystyö lähtee liikkeelle rakennus- ja purkualalle suunnatun data-alustan ja markkinapaikan kehityksestä. Alustaekosysteemi yhdistää myös jo olemassa olevia ja kehitteillä olevia kiertotalouden palvelualustoja ja markkinapaikkoja. Hankeosapuolet: Motiva Services Oy, Clic Innovation Oy, Platform Of Trust Oy
Kiertotalousliiketoimintaa vauhdittava alustaratkaisu