KERPUR – Keraaminen purkujäte kiertotaloudessa

KERPUR-hankkeen tavoite on tukea systeemistä muutosta lineaaritaloudesta kohti kiertotaloutta yrityksissä, teollisuudessa ja yhteiskunnassa sekä siten tukea hiilineutraalisuustavoitteiden toteutumista. Rakennusteollisuuden, rakentamisen sekä purku- ja jätehuoltohuoltoalojen vihreän kasvun varmistamiseksi Covid-19 pandemian jälkeen tarvitaan toimintaympäristön vahvistamista. Hankkeen erityistavoite on kierrätyksen laatukriteerien määrittely ja uusien käyttökohteiden tunnistaminen keraamiselle jätteelle. Keraamisten jätteiden kierrättämistä pilotoidaan yhdessä yritysten kanssa. Järjestäytynyt keramiikkajätteen keräys puuttuu Suomesta ja sen hyötykäyttö on vähäistä, hankkeen tavoite on edistää keraamijätteen hyödyntämistä ja uudelleen käyttöä esim. teollisuuden raaka-aineena. Työpaketit hankkeessa: 1) Keramiikkajätteen kierrätyksen laatukriteerien määrittely ja uusien käyttökohteiden tunnistaminen 2) Keramiikkajätteen hyödyntämisen pilotointi yhdessä yritysten kanssa 3) Pilottikohteiden hiilijalanjälkitarkastelu 4) Digitaalisen alustaratkaisun konseptikehitys ja sen tuoma lisäarvo keramiikkajätteen hyötykäytön arvoketjuun 5) Uudet liiketoimintamallit 6) Tiedottaminen ja kommunikaatio kohderyhmien kanssa