ICEBERG – innovatiivisia ratkaisuja rakennusjätteiden kierrätykseen

Hankkeessa kehitetään ja testataan innovatiivisia ratkaisuja rakennusjätteiden kierrätykseen. Kokeilussa ovat mm. uudet innovatiiviset tavat kierrättää puujätettä. VTT:n ja yritysten tavoitteena on kehittää ja demonstroida uusia kustannustehokkaita ratkaisuja rakennus- ja purkutoiminnassa syntyvien jätteiden talteenottoon ja korkea-arvoiseen kierrätykseen. Hankeosapuolet: VTT, Purkupiha
ICEBERG – innovatiivisia ratkaisuja rakennusjätteiden kierrätykseen