HYPPY — Rakennusosat ja materiaalit kiertoon – kokeiluilla uutta liiketoimintaa

Hankkeen tavoitteena on kehittää mukana oleville kunnille konkreettisten kokeilujen kautta purkujätteiden rakennusosien ja -materiaalien parempaan kiertoon tähtääviä toimintamalleja, jotka mahdollistavat uutta kiertotaloustoimintaa. Hankeosapuolet: Green Net Finland, Sykli, Metropolia, Hämeen ammattikorkeakoulu
HYPPY — Rakennusosat ja materiaalit kiertoon – kokeiluilla uutta liiketoimintaa