CityLoops – rakennus- ja purkujätteen sekä orgaanisen jätteen kiertotalous

CityLoops-hankkeen tavoitteena on tarjota kiertotalouden testattu edistämismalli, jota muut paikallis- ja aluehallinnot ympäri Eurooppaa voivat seurata. Mikkelissä toteutetaan seuraavan kolmen vuoden aikana rakennus- ja purkujätteitä sekä orgaanista jätettä koskevia demonstraatioita. Mikkelin alueella kierrätetään tai uusiokäytetään 85 % rakennus- ja purkujätteestä vuosittain. Materiaalit hyödynnetään pääosin infra- ja maarakentamisessa. Hankkeen avulla alueella kehitetään kierrätysprosesseja ja tuetaan uuden liiketoiminnan syntymistä aiheen ympärille.
CityLoops – rakennus- ja purkujätteen sekä orgaanisen jätteen kiertotalous