Build4Clima – rakentamisen ja rakennusmateriaalien hiilidioksidipäästöt

Build4Clima-hankkeessa keskityttiin rakennusmateriaalien päästöihin, mahdollisuuksiin sitoa hiiltä sekä kiertotalousratkaisuihin. Tarve löytää ratkaisuja hiilinegatiivisia materiaaliratkaisuja rakentamiseen toi yhteen toimijoita. Hankkeessa tavoiteltiin yhteisen tavoitetilan ja vision määrittämistä (lyhyt ja pitkä aikajänne), tutkimus&innovaatio -roadmapin luomista sekä erilaisten toimijoiden yhteentuomista ja kytkemisestä hiilineutraalin rakennuksen teemassa. Teimme yhteisen roadmapin, loppuraportti löytyy hankkeen sivuilta. Aihetta viedään eteenpäin VTT:n projekteissa, pohditaan mahdollisia tapahtumia ja yhteistyön muotoja. Build4Clima on avoin ekosysteemi kaikille aiheesta kiinnostuneille toimijoille. Hankeosapuolet: VTT, Tampereen yliopisto
Build4Clima – rakentamisen ja rakennusmateriaalien hiilidioksidipäästöt