Rakennetun ympäristön kiertotalouden osaamiskeskus

Kiertotalouden osaamiskeskus kokoaa yhteen kiinteistö- ja rakentamisalan kiertotalouden koulutukset, julkaisut ja tutkimushankkeet.

Monistamme tiedon käyttöön koko alalle ja haluamme auttaa alan kaikkia toimijoita eteenpäin kiertotalousmatkallaan. Yhdessä oppimalla, opettamalla ja avoimesti keskustelemalla voimme kiihdyttää alan muutosta kohti hiilineutraalia kiertotaloutta.

Kiertotalous-Suomi on osaamisen ja tiedon solmukohta. Kiertotalous-Suomi-sivustolle on koottu mm. ajankohtaiset kiertotaloustapahtumat.

Kiinteistö- ja rakennusalan kiertotaloudesta pitää tehdä rakennetun ympäristön uusi normaali

Jokaisen rakennuksen rakentamiseen ja ylläpitoon on investoitu valtavasti materiaalia, energiaa ja työtunteja. Kiertotalouden avulla näiden arvo säilytetään.

Rakennusmateriaaleista neljä merkittävintä (teräs, sementti, muovi, alumiini) aiheuttaa lähes kaksi kertaa enemmän ilmastopäästöjä, kuin maapallolla globaalisti olisi varaa vuoteen 2050 mennessä. Materiaalien uudelleenkäyttö säästää tuotannosta aiheutuvia ilmastopäästöjä.

Neitseellisten materiaalien kulutus aiheuttaa myös biodiversiteettikatoa. Kiertotalous vähentää neitseellisten luonnonvarojen tarvetta ja ilmastopäästöjä.

Kiinteistö- ja rakennusala on Suomen toiseksi suurin jätteentuottaja. Kiertotalouden avulla nämä jätteet saadaan uudelleen käyttöön.

Siksi kiinteistö- ja rakennusalan kiertotaloudesta pitää tehdä rakennetun ympäristön uusi normaali.

Kaikissa kiinteistö- ja  rakentamisalan hankkeissa tulee huomioida kiertotalous

Kiertotalous on otettava käyttöön rakennetussa ympäristössä kokonaisvaltaisesti. Rakennuksista purettava materiaali pitää pystyä hyödyntämään uudestaan. Rakennustuotteita pitää pystyä tekemään uusiomateriaaleista, yläjäämämaamassoja pitää pystyä hyödyntämään infrarakentamisessa ja tilojen yhteiskäyttöä pitää edistää. Myös rakennusten tuoteseloste on tärkeä keino kiertotalouden mahdollistamiseen.

Kiinteistö- ja rakennusala on itse tunnistanut kattavan joukon kiertotaloutta edistäviä toimenpiteitä, joiden toteuttamiseen tarvitsemme päättäjien apua. Näitä toimenpide-ehdotuksia ovat:

  • Uusiomateriaalien käyttöä kaikessa rakentamisessa pitää lisätä ja lainsäädännön pitää tukea sitä. Rakennusten purkumateriaalien pitää löytää tiensä käyttöön – ei vain polttoon tai kaatopaikalle. Tähän tarvitaan kansallisia toimenpiteitä.
  • Kiinteistö- ja rakennusala tarvitsee lisää tietoa ja koulutusta kiertotalouden mahdollisuuksista.
  • Halua muutokseen ja valmiutta varata siihen resursseja vaaditaan kaikilta osapuolilta, jotta kiertotalous voi toteutua.

Siirtyminen kiertotalouteen ei rajoitu vain tiettyihin materiaaleihin tai aloihin. Kyseessä on järjestelmätason muutos, joka vaikuttaa koko talouteen ja koskee kaikkia tuotteita ja palveluita. Rakennetussa ympäristössä kiertotalous tarkoittaa toimintamallia, joka johtaa kestävästi rakennettuun ympäristöön. Rakennetulla ympäristöllä on kiertotaloudessa olennainen rooli.

Bitnami